Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Plan van de documentatie

A. De schuldbemiddelingsactoren

 1. De dienst Schuldbemiddeling
  • Erkenning van de diensten Schuldbemiddeling
 2. De advocaat
  • Welke zijn de voorwaarden om geheel of gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand te krijgen ?
  • Waar een eerste kosteloze juridish advies krijgen ?
 3. de Gerechtsdeurwaarder
  •  
  •  
  •  
  • Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder
  • MyTrustO
 4. De persoon in situatie van schuldoverlast
  • De rol van de schuldbemiddelaar in geval van overmogen
  • Indienen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling voor insolvabele personen : enkele richtlijnen
 5. De beslagrechter
 6. De ombudsman

B. Verschillende soorten van schulden

 1. De parkeerboete
  •  
  • Belastingen en vergoedingen voor het parkeren zijn onderworpen aan de wet op de marktpraktijken. de rechter is gehouden het oneerlijk karakter van de contractuele bedingen van het gemeentelijk reglement te toetsen
  • Hoe kan men het afkortingsrecht en de inningskosten die de deurwaarder vordert in het kader van parkingretributies betwisten ?
 2. De penale boete
  •  
  •  
 3. De consumentenkrediet
  • Schuldsaldoverzekering
  • Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet
  • Nieuwe regels voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van consumenten in het kader van het consumentenkrediet
 4. De Alimentatieschuld
 5. De Energieschuld
  •  
  • de verjaring van energieschulden
 6. De ziekenfondsbijdragen

C. De minnelijke schuldbemiddeling

 1. De wet bettreffende de minnelijke invordering van schulden van de consumenten
  • Minnelijke invordering en gerechtsdeurwaarder
 2. Algemene voorwaarden
  • Onrechtmatige schadebedingen en deurwaarders
  • De algemene voorwaarden onder de loep genomen
 3. De verjaring
  • Verzaking aan de op de verjaring verlopen termijn
  • Wat is de verjaringstermijnvan een schuld aan de NMBS
  • Verjaring van de geldboetes die door de NMBS worden gevorderd
  • Nieuwe reden voor stuiting van de verjaring in het burgelijke recht : de ingebrekestellingsbrief
  • Verjaringstermijnvan een jaar - Elekticiteit Cass 8/01/2015
  • de verjaring van energieschulden
 4. Het beslag
  • Het roerend beslag
  • Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen
  • De niet voor besalg vatbaare inkomsten
  • Op welke bedragen kan beslag gelegd worden
  • Loonoverdracht
  •  
  •  
  • Het beslag op onroenrende goederen
 5. Het budget

D. De gerechtelijke schuldbemiddeling - de Collectieve Schuldenregeling

 1. Verzoekschrift Collectieve Schuldenregeling
 2. Hoe een verzoekschrift tot Collectieve Schuldenregeling correct invullen
 3. Tarief van de schuldbemiddelaar 2014
 4. tarief ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief