Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

imprimer

Gratis informatiesessies collectieve schuldenregeling

Doelgroep?

Personen die een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling willen indienen of waarvan de aanvraag nog maar net toelaatbaar verklaard werd.

De opleiding zal in het Frans gegeven worden maar sessies in het Nederlands kunnen ook voorzien worden als wij genoeg geïnteresseerde personen hebben. Aarzel niet om ons hierover te contacteren.

Voorafgaande voorwaarden om deze informatiesessie te kunnen volgen

 • 1. De inschrijving moet verplicht gebeuren door een schuldbemiddelaar of een advocaat;
 • 2. De persoon moet een eerste informatie over de collectieve schuldenregeling ontvangen hebben.

Welke vragen komen aan bod?

 • Wat is een collectieve schuldenregeling?
 • Hoe en waar moet men een aanvraag indienen?
 • Het verzoekschrift en zijn inhoud (budget, schulden, …);
 • Wat gebeurt er tussen de indiening van het verzoekschrift en de beslissing van de rechter?
 • Wat gebeurt er wanneer de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart?
 • Het eerste contact met de gerechtelijke schuldbemiddelaar;
 • De rol van de gerechtelijke schuldbemiddelaar;
 • De kosten van een collectieve schuldenregeling;
 • Het minnelijke afbetalingsplan, de veranderingen, de problemen,…
 • De herroeping
 • ...

Interesse ?

De diensten schuldbemiddeling worden automatisch verwittigd één maand voor elke infosessie (per mail). Advocaten die eveneens wensen op de hoogte gehouden te worden, kunnen ons een email sturen op info@steunpuntschuldbemiddeling.be met naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

Bevestiging van de inschrijving

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
De inschrijvingen zullen volgens orde van ontvangst behandeld worden.

U ontvangt onmiddellijk een inschrijvingsbevestiging (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn).

Een week voor de infosessie ontvangt u nog een herinneringsmail, om de ingeschreven persoon eraan te herinneren dat een plaats voor hem/haar gereserveerd is en hem/haar te wijzen op de datum, uur en plaats van de infosessie.

Contactpersoon

Cindy Stevens
c.stevens@mediationdedettes.be
Jubelfeestlaan 155 1080 Brussel
T.02/217.88.05 - F. 02/217.88.07
info@steunpuntschuldbemiddeling.be - www.steunpuntschuldbemiddeling.be

Programma van de gratis informatiesessies collectieve schuldenregeling 2018-2019
Datum
 • 17 september 2018
 • 15 oktober 2018
 • 19 november 2018
 • 17 december 2018
 • 14 januari 2019
 • 18 februari 2019
 • 18 maart 2019
 • 15 april 2019
 • 20 mei 2019
 • 17 juni 2019
Dienstregeling

Van 9u30 tot 11u30

Maximum aantal deelnemers

15

Prijs

De infosessies zijn gratis.

Trainers
Zonder antwoord
Locatie

SteunPunt Schuldbemiddeling
Jubelfeestlaan 155 1080 Brussel
(Bus 14 en Tram 51 halte Vanderstichelen / Metro Ribaucourt of Belgica)

Inschrijving

De schuldbemiddelaar vult één inschrijvingsformulier per persoon in en stuurt het per mail, per fax op 02/217 88 07 of per brief naar het Steunpunt, Jubelfeestlaan 155 1080 Brussel.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief