Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De week van het geld van 12 tot 18 maart 2018

Sinds 3 jaar organiseert de FSMA (de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) jaarlijks De week van het geld in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

In lijn met haar opdracht als instelling voor de promotie van financiële educatie (via haar website www.wikifin.be), stelt de FSMA dit jaar het thema “Jouw krediet… gewikt en gewogen” voor.

Op maandag 12 maart zal de Infomarkt aan het Zuidstation staan … om vervolgens naar Antwerpen, Gent en Luik af te reizen.

Het Steunpunt houdt bij deze gelegenheid een stand waar iedereen terecht kan voor folders, inlichtingen en pedagogische hulpmiddelen.

Er zullen twee spelletjes (bedacht door de preventieteams van de Referentiecentra in Wallonië) voor kinderen en schoolgaande jeugd ter beschikking worden gesteld in de klassen die zich hiervoor hebben ingeschreven:

Het principe van de Infomarkten: Het grote publiek en de leerlingen kunnen een educatief parcours afleggen langs de verschillende stands. Leerlingen worden uitgedaagd om bij experts ter plaatse antwoorden te vinden op diverse vragen over geldzaken die aansluiten bij hun leefwereld. Ze gaan o.a. over sparen, verzekeringen, consumeren, betaalmiddelen ...

Meer informatie op: http://www.deweekvanhetgeld.be

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief