September 2021

De krant van de schuldbemiddelaars

Inhoud

De Krant van September/Oktober 2021

Dag allemaal,

De vakantie is voorbij en het is tijd voor een update over de nieuwigheden uit de sector en bij het Steunpunt.

De inhoudsopgave van dit nummer:

OPLEIDING:

Hier is het opleidingsprogramma van het Steunpunt voor het academisch jaar 2021-22. Naast de BASISOPLEIDING (alleen in het Frans) voor nieuwe schuldbemiddelaars en de VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN voor de meer ervaren schuldbemiddelaars, organiseren wij dit jaar ook :

  • EEN OPLEIDING TER BENADERING VAN DE BEHANDELING VAN SCHULDOVERLAST (alleen in het Frans) gericht op "generalistische" maatschappelijke dienstverleners die op zoek zijn naar hulpmiddelen en praktische informatie om in de uitoefening van hun functie beter om te gaan met overmatige schuldenlast.
  • EEN OPLEIDING OVER DE PRAKTIJK VAN GERECHTELIJKE SCHULDBEMIDDELING (alleen in het Frans) voor advocaten en erkende diensten die schuldbemiddeling in het kader van een Collectieve Schuldenregeling beoefenen.
    Aarzel niet om de verschillende programma’s te raadplegen en u snel in te schrijven. Het merendeel van de cursussen zal in de gebouwen van het Steunpunt worden gegeven. Indien het aantal deelnemers echter de maximumcapaciteit van de zaal overschrijdt, zullen wij om gezondheidsredenen een andere zaal zoeken of de opleiding per videoconferentie via zoom organiseren.

ROL ALS FEDERATIE:

CONFERENTIE-DEBATTEN EN RONDETAFELGESPREKKEN:

Het programma van de Conferentie-Debatten en Rondetafelgesprekken is eveneens beschikbaar, maar moest reeds worden aangepast. Op 30 september hebben we een ontmoeting hebben met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (Com), dat een nieuw soort samenwerking met de diensten schuldbemiddeling heeft voorgesteld, die zich reeds in een testfase bevindt met het OCMW van Brussel. (Verslag in voorbereiding)

Behalve wijziging, zullen deze vergaderingen via Zoom worden georganiseerd.

Het verslag van het Conferentie-Debat van 29/04 met de federale ombudsman is ondertussen beschikbaar op onze website via de volgende link.

VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR:

1° Er lopen veel projecten om de procedures voor minnelijke en/of gerechtelijke bemiddeling te verbeteren. Hier zijn enkele van de meest concrete:

  • Schuldhulpverlening: gesteund door de Vlaamse Orde van advocaten (Advocaat.be).
  • Het CPC-platform van communicatie tussen gerechtsdeurwaarders en OCMW’s: gesteund door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
  • Vrijwillige schuldcentralisatie en betalingsbegeleiding : voorgesteld door bepaalde vrederechters, Vlaamse sociale verenigingen zoals Beweging.net en het gerechtsdeurwaarderskantoor MyTrustO.
  • De ontwikkeling van een ethisch incassolabel: ontwikkeld door de vereniging van incassobureaus SOCREM.

Hoewel sommige van de ontwikkelde ideeën interessant zijn, zouden verschillende voorstellen de rechten van schuldenaars ernstig kunnen ondermijnen. Daarom hebben wij samen met andere verenigingen uit de sociale sector een gezamenlijk advies opgesteld om te waarschuwen voor de gevaren van deze voorstellen en concrete manieren voor te stellen om de strijd tegen overmatige schuldenlast te verbeteren. Het advies is 13 bladzijden lang maar u kunt een samenvatting raadplegen door HIER te klikken.

2° Wij sturen u ook een OPEN BRIEF die met vele netwerken en actoren op het terrein wordt gedeeld om de mensen bewust te maken van het belang om de loketten open te houden, ondanks het telewerken en de toenemende digitalisering.

ROL ALS JURIDISCH STEUNPUNT:

GESELECTEERDE ONDERWERP: Het eerste bericht hierover is dat de uren van de juridische permanentie van het Steunpunt aangepast werden, met name wat betreft de openingstijden voor zelfstandigen.

Wij werden door een bemiddelaar ondervraagd over de kosten van 25,00 euro dat het advocatenkantoor MODERO eist in geval van forfaitaire toeslagen die worden opgelegd aan MIVB-gebruikers die zonder vervoerbewijs zijn gecontroleerd. Na bespreking met de MIVB Ombudsman, kondigde hij aan dat deze bijkomende vergoedingen in de toekomst niet meer opgeëist zal worden. Voor meer informatie, gelieve het volgende artikel te lezen.

OPVOLGING VAN DE JURIDISCHE ACTUALITEIT: Sinds eind maart plaatsen we op onze website nuttige weetjes over de sector. Aan de hand van een 2-tal publicaties per week brengen we in enkele lijnen informaties die nuttig kunnen zijn in uw werk als bemiddelaar. Dit overzicht is toegankelijk via de homepage van onze website of via de rubriek “kort juridisch nieuws”.

Voor het overige hebben wij ons vooral geconcentreerd op de evolutie van de invorderingstechnieken van de FOD Financiën, waarover de Federale Ombudsman ons informeerde naar aanleiding van het conferentiedebat van 29/04/2021 en dat u HIER kunt vinden.

PREVENTIEROL:
Na de uitzending van de video’s maken we van de gelegenheid gebruik om drie andere initiatieven mee te delen die wij ondersteunen of waaraan we deelnemen:

- De campagne van de FSMA voor de preventie van onlinefraude
- De 3 preventiedagen georganiseerd door de Dienst Schuldbemiddeling van het OCMW van Etterbeek voor de inwoners, de verenigingen en de scholen van Etterbeek
- De start van een eerstelijnsopvang- en luisterdienst voor mensen met problemen en risico’s van overmatige schuldenlast, georganiseerd door het TRAPES-netwerk, alsook de start van een nieuwe steungroep (met fysieke aanwezigheid - dus geen Zoom) op dinsdag 28/09/2021. (alleen in het Frans)

Veel leesplezier.

De MIVB ziet af van haar toeslag van € 25,00. (SEPTEMBER 2021)

imprimer

In de dossiers met betrekking tot de invordering van de toeslagen die aan MIVB-reizigers zonder geldig vervoersbewijs worden aangerekend, hebben we gemerkt dat in sommige afrekeningen een kost van € 25,00 was opgenomen bovenop de toeslag van € 107,00 per overtreding. Benieuwd naar wat de rechtvaardiging van een dergelijke toeslag kon zijn, die overigens soms als "administratieve kosten (art. 1382 BW)", dan weer als "toeslag" wordt bestempeld, en verder soms ook gewoon samengevoegd wordt met het bedrag van de echte boete, namen we contact op met de MIVB. Deze laatste besloot, na onderzoek van de situatie, om in de toekomst af te zien van de invordering van deze toeslag, zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke dossiers waarin deze toeslag nochtans door een rechter was toegekend.

>>Lees meer

Ontmoeting met de federale Ombudsman - 3de klap (JUNI 2021)

imprimer

Op 29/04/2021 hadden we opnieuw een ontmoeting met de heren Laurent DANIAUX en Bart VANDAMME, twee medewerkers van de federale Ombudsman, voornamelijk belast met fiscale aangelegenheden. Zij gaven ons uitleg bij de rol van de federale Ombudsman binnen de administratie in het algemeen en meer in het bijzonder op fiscaal vlak, en schetsten de gunstige evoluties op het vlak van de toepassing van de invorderingsprocedures. We maakten van deze ontmoeting gebruik om het probleem van de volledige beslagleggingen in het kader van de invordering van DAVO-schulden aan te kaarten.

>>Lees meer

Wijzigingen in de invorderingsprocedures van de FOD Financiën (SEPTEMBER 2021)

imprimer

Op het conferentie-debat van 29/04/2021 heeft de federale Ombudsman ons op de hoogte gebracht van bepaalde ontwikkelingen in de invorderingsprocedures van de FOD Financiën. Ter herinnering: de TEAMS INVORDERING hebben sinds eind 2020 de invordering van DAVO-schulden overgenomen en sinds 1 mei 2021 die van penale boetes die tot dan toe werden beheerd door de bureaus voor de invordering van niet-fiscale schulden.

Hier volgt een samenvatting van de aanpassing van deze procedures.

>>Lees meer

In het licht van de digitalisering van de dienstverlening vragen wij dat de loketten openblijven.

imprimer
28/09/2021

Het Steunpunt heeft in samenwerking met talrijke netwerken en actoren op het terrein, deze Open Brief ondertekend die bedoeld is om iedereen bewust te maken van het belang om de loketten open te houden, ondanks het telewerken en de toenemende digitalisering. Deze Open Brief werd enkel in het Frans gepubliceerd.

>>Lees meer

Kritisch advies bij de nieuwe oplossingen en initiatieven om de overmatige schuldenlast bij particulieren een halt toe te roepen

imprimer
09/09/2021
>>Lees meer

Nieuws van de sector

imprimer

Hier vindt U een reeks van praktische informaties die in het dagelijkse beheer uw dossiers nuttig kunnen zijn.

>>Lees meer

Contact

Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen... ? , aarzel niet contact met ons op te nemen via info@steunpuntschuldbemiddeling.be.