Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Particulieren ? Hulp nodig ?

CORONAVIRUS - MAATREGELEN DIE U BETTREFEN - invloed op uw budget

Update op 07/05/2020

Hieronder vindt u als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lijst met maatregelen die de regeringen hebben genomen naar aanleiding van de coronacrisis.
Dit zijn steunmaatregelen die u kunnen aanbelangen. Ze zijn ingedeeld volgens de verschillende uitgavenposten in een gezinsbudget. (Inkomsten - uitgaven - schulden)

Als schuldbemiddelaar kunt u ook een overzicht van deze maatregelen terugvinden onder het tabblad "federatie" of door HIER te klikken.

A. INKOMSTEN

A.1. JE BENT WERKNEMER

Update op 07/05

A.2. JE BENT ZELFSTANDIGE

A.3. JE ONTVANGT EEN VERVANGINGSINKOMEN (WERKLOOSHEIDSUITKERING – LEEFLOON – ZIEKTE-UITKERING – …)

A.4. ONDERHOUDSGELD

A.5. PREMIE VOOR HUURDERS

B. UITGAVEN

B.1. HUISVESTING (HUUR - HYPOTHECAIRE LENING)

Update op 07/05

B.2. ENERGIE

B.3. WATER

B.4. TELECOMFACTUREN (internet – GSM – …)

B.5. BELASTINGEN en TAKSEN

B.6. KREDIETEN en VERZEKERINGEN

B.7. ABONNEMENTEN VOOR VERVOER, SPORT OF VRIJE TIJD

B.8. KOSTEN VOOR VOEDING

B.9. KOSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG

Update op 07/05

C. SCHULDEN

De diensten schuldbemiddeling blijven telefonisch of per e-mail bereikbaar. Voor meer informatie kan je terecht ophttp://www.mediationdedettes.be/Waar-vind-je-een-dienst-schuldbemiddeling?lang=nl of op het nummer 02/217.88.05.

C.1. ONDERHOUDSGELD

C.2. WAT DE RECHTBANKEN BETREFT

Update op 07/05

C.3. WAT HET OPTREDEN VAN DE GERECHTSDEURWAARDERS BETREFT

C.4. WAT DE BOETES BETREFT

Update op 07/05

C.5. SOCIALE BIJSTAND

C.6. RECHTSBIJSTAND = bijstand en advies van een advocaat

C.7. VOOR ALLE ANDERE NOODGEVALLEN

VOOR EEN HUISARTS

  • Het telefoonnummer 1710 :

Voor de Brusselaars die geen huisarts hebben en die er nu één nodig hebben.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief